top of page

PRIVACY AND POLICY

הפרטיות של המבקרים באתר שלנו חשובה לנו מאוד, ואנחנו מחויבים לשמירה עליה.

המידע אישי שלכם

יתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש:

מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת ה-IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה.

מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר.

כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים בתהליך ההזמנה .

                       המידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתר שלנו.

פרטים אלו עשויים לשמש אותנו כדי לזהות כשמשתמש מבקר באתר, לאפשר לנו להשתמש בעגלת קניות באתר, לנתח את השימוש באתר ולהשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמשים מסוימים.
הפרטים האישיים שלך חסויים

 • כל פרטיכם האישיים (שם, דואר אלקטרוני וכו’) וכל מידע רגיש אחר עובר הצפנה לפני שמירתו במאגר הנתונים של האתר. וסיסמאות סודיות שלכם עוברות הצפנה באופן חד כיווני.

 • פרטיכם האישיים המוצפנים במאגרי האתר ניתנים לצפייה על-ידכם ותוכלו לבצע בהם שינויים כרצונכם.

 • פרטיכם האישיים משמשים את אתר TASHA DESIGNS לשם השלמת רכישת מוצרים ולשם אספקתם המהירה בלבד. בנוסף, האתר מנטר תנועות שונות של לקוחותיו ללא זיהוי לקוח מסויים, וזאת רק על-מנת לאסוף סטטיסטיקה שתסייע לנו לשפר את השירות ללקוחות.

 • אתר TASHA DESIGNS  מתחייב שלא להעביר את פרטיכם האישיים לאף גורם אחר. זאת למעט במקרים בהם נדרש להעביר פרטים מסוימים (למשל: שם וכתובת מגורים) לדואר ישראל או לחברת המשלוחים, וזאת רק לשם האספקה של אותו מוצר.

 • אתר TASHA DESIGNS  פועל על-פי החוק במדינת ישראל. אי-לכך, ביצוע פעולה לא חוקית אשר עלולה לפגוע באתר או בלקוחות אחרים של האתר או בצד שלישי כלשהו, או באם יידרש האתר בצו בית משפט ובכפוף לחוק להעביר את פרטי הלקוח לצד שלישי, ישתף האתר פעולה עם החוק. דבר זה עלול להוביל לחשיפת פרטי הלקוח.

 • אנחנו משתמשים בשירותי Google Analytics באתר שלנו כדי לזהות כשמשתמש מבקר באתר, לאפשר לנו להשתמש בעגלת קניות באתר, לנתח את השימוש באתר ולהשתמש בפרסומות ממוקדות.

פרטי כרטיס האשראי נשארים חסויים

 • בכל מקרה פרטי כרטיס האשראי שלכם אינם נשמרים במאגר המידע של האתר ואינם נגישים לעובדי אתר TASHA DESIGNS 

 • התשלום בכרטיס אשראי מבוצע בפועל במערכת הסליקה של חברת MAX העומדת בתקן אבטחה PCI-DSS  ומוגנת בתקשורת מאובטחת ומוצפנת SSL.

 • הפרטיות של המבקרים באתר שלנו חשובה לנו מאוד, ואנחנו מחויבים לשמירה עליה.

 • המידע אישי שלכם

 • יתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש:

 • מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת ה-IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה.

 • מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר.

 • כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים בתהליך ההזמנה .

 •                        המידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתר שלנו.

  פרטים אלו עשויים לשמש אותנו כדי לזהות כשמשתמש מבקר באתר, לאפשר לנו להשתמש בעגלת קניות באתר, לנתח את השימוש באתר ולהשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמשים מסוימים.
  הפרטים האישיים שלך חסויים

 • כל פרטיכם האישיים (שם, דואר אלקטרוני וכו’) וכל מידע רגיש אחר עובר הצפנה לפני שמירתו במאגר הנתונים של האתר. וסיסמאות סודיות שלכם עוברות הצפנה באופן חד כיווני.

 • פרטיכם האישיים המוצפנים במאגרי האתר ניתנים לצפייה על-ידכם ותוכלו לבצע בהם שינויים כרצונכם.

 • פרטיכם האישיים משמשים את אתר TASHA DESIGNS לשם השלמת רכישת מוצרים ולשם אספקתם המהירה בלבד. בנוסף, האתר מנטר תנועות שונות של לקוחותיו ללא זיהוי לקוח מסויים, וזאת רק על-מנת לאסוף סטטיסטיקה שתסייע לנו לשפר את השירות ללקוחות.

 • אתר TASHA DESIGNS  מתחייב שלא להעביר את פרטיכם האישיים לאף גורם אחר. זאת למעט במקרים בהם נדרש להעביר פרטים מסוימים (למשל: שם וכתובת מגורים) לדואר ישראל או לחברת המשלוחים, וזאת רק לשם האספקה של אותו מוצר.

 • אתר TASHA DESIGNS  פועל על-פי החוק במדינת ישראל. אי-לכך, ביצוע פעולה לא חוקית אשר עלולה לפגוע באתר או בלקוחות אחרים של האתר או בצד שלישי כלשהו, או באם יידרש האתר בצו בית משפט ובכפוף לחוק להעביר את פרטי הלקוח לצד שלישי, ישתף האתר פעולה עם החוק. דבר זה עלול להוביל לחשיפת פרטי הלקוח.

 • אנחנו משתמשים בשירותי Google Analytics באתר שלנו כדי לזהות כשמשתמש מבקר באתר, לאפשר לנו להשתמש בעגלת קניות באתר, לנתח את השימוש באתר ולהשתמש בפרסומות ממוקדות.

 • פרטי כרטיס האשראי נשארים חסויים

 • בכל מקרה פרטי כרטיס האשראי שלכם אינם נשמרים במאגר המידע של האתר ואינם נגישים לעובדי אתר TASHA DESIGNS 

 • התשלום בכרטיס אשראי מבוצע בפועל במערכת הסליקה של חברת MAX העומדת בתקן אבטחה PCI-DSS  ומוגנת בתקשורת מאובטחת ומוצפנת SSL.

bottom of page